Podział majątku

Podział majątku w Jarosławiu

Sprawy o podział majątku najczęściej towarzyszą sprawom rozwodowym. Czasem odbywają się one wspólnie, choć w większości przypadków podział majątku jest prowadzony w osobnym postępowaniu.

W sprawach dotyczących podziału majątku niezwykle ważny jest ustrój majątkowy małżeński. Najczęściej mamy do czynienia z ustrojem wspólności majątkowej. Jednakże coraz częściej można spotkać się z innymi ustrojami, które oparte są na różnych rodzajach intercyz, jak np.: rozszerzona wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa lub rozdzielność majątkowa z wyrównaniem zarobków.

Kolejnym ważnym czynnikiem w sprawach o podział majątku jest majątek osobisty, z którym małżonkowie wstępowali w związek małżeński. Uwzględnić należy także wzrost majątku wspólnego i majątków osobisty przez cały okres trwania małżeństwa.

Przygotowując się do sprawy o podział majątku, należy także wziąć pod uwagę postawy małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Przede wszystkim warta wyszczególnienia jest sytuacja, w której jeden z małżonków przyczynia się do zwiększania majątku, natomiast drugi reprezentuje postawę naganną poprzez uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu, zakupów lub inne zachowania, które prowadzą do obniżenia majętności lub są uważane za niegospodarne.

Sprawy o podział majątku potrafią być niezwykle czasochłonne. Podobnie jak w wielu innych postępowaniach sądowych niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowaniu, a także umiejętności pełnomocnika. Dlatego zachęcamy Państwa, by skorzystać z naszych usług prawnych.

Potrzebujesz pełnomocnika do sprawy o podział majątku?

Skontaktuj się z nami.

Od lat współpracujemy z klientami z: Radawy, Rzeszowa, Sieniawy, Łańcuta, Przeworska i Jarosławia.