Usługi

Kompleksowa obsługa prawna

Nazywam się Adrianna Ostrowska i jestem adwokatem.  

Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie w 2008 roku i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu rozpoczęłam pracę zawodową w Zespole Adwokackim nr 1 w Jarosławiu. W Zespole adwokackim współpracowałam z adwokatem Włodzimierzem Ostrowskim oraz dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej dr Piotrem Blajerem.

Począwszy od 2010 roku prowadzę własną kancelarię adwokacką w Jarosławiu  i w Rzeszowie. Pragnę również nadmienić, że nadal pozostaję w stałej współpracy zawodowej z członkami Zespołu Adwokackiego nr 1 w Jarosławiu.

Oferuję kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucji. 

 

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu:

prawa cywilnego: windykacja należności (wierzytelności, długi), umowy cywilno-prawne oraz handlowe, dochodzenie roszczeń z umów, prawo spadkowe,dział spadku, zachowek, ponadto dodać sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ochrona własności i ochrona posiadania, postępowanie przeciwkoegzekucyjne, prawo lokalowe, prawo konsumenta, podział majątku,

Prawo gospodarcze: postępowanie nakazowe, upominawcze, sprawy o zapłatę, o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy

prawa karnego: obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego, wystąpienie o zastosowanie środków probacyjnych, kara łączna.

prawa rodzinnego: separacje, rozwody, alimenty, władza rodzicielska, opieka nad dzieckiem i ustalanie kontaktów, ubezwłasnowolnienie, kuratela,  sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie i  rozwiązanie przysposobienia.

 

Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie, na pierwszym miejscu stawiając dobro Klienta. Dokładam wszelkich starań by każdą sprawę rozwiązać na korzyść osoby pokrzywdzonej.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat świadczonych przeze mnie usług, zachęcam do kontaktu. Odpowiem na wszelkie pytania.