Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe w Jarosławiu

Prawo spadkowe należy do dziedzin prawa, które potrafią wzbudzać ogromne emocje. Jest to szczególnie trudne, biorąc pod uwagę niedawną śmierć osoby bliskiej. Dlatego oprócz zaangażowania oraz skrupulatności w prowadzonych sprawach, wyróżnia nas również empatia i zrozumienie dla naszych klientów.

Mimo że spadek na ogół kojarzy się z otrzymaniem czegoś, to nie zawsze musi tak być. Jest to związane z faktem, że sprawy spadkowe nie dotyczą jedynie aktywów – czyli: nieruchomości, oszczędności, samochodów, biżuterii itd. – ale także długów i zobowiązań.

Konsultacja z doświadczonym adwokatem, który cechuje się dogłębną znajomością sytuacji majątkowej spadkodawcy, pozwala na podjęcie odpowiedniej decyzji przez spadkobiercę, co do przyjęcia lub odrzucenia danego spadku. Dlatego niezwykle ważne jest, by po śmierci osoby bliskiej uzyskać sprawdzone informacje dotyczące jej potencjalnego majątku i zadłużenia. W ten sposób możliwe jest uniknięcie problemów wynikających z obowiązku spłaty nabytych długów.

Dział spadku – co warto wiedzieć?

Po śmierci osoby bliskiej (spadkodawcy) wszyscy jego spadkobiercy stają się współwłaścicielami odziedziczonego majątku. Rozwiązaniem tej sytuacji jest przeprowadzenie działu spadku, czyli rozdzielenia odziedziczonego majątku pomiędzy poszczególnych spadkobierców.

Warto też podkreślić, że dział spadku powoduje zmianę w odpowiedzialności za potencjalne długi spadkowe. Na podstawie art. 1034 § 2 Kodeksu cywilnego – każdy ze współspadkobierców samodzielnie odpowiada za długi spadkowe w stosunku wielkości udziału, który mu przypadł w rozdysponowanym spadku. Tym samym spadkodawca sam odpowiada za całość swoich długów; do momentu rozdysponowania jego majątku.

Dział spadku może się odbyć na podstawie umowy pomiędzy spadkobiercami lub w drodze postępowania sądowego. W naszej kancelarii adwokackiej mamy doświadczenie w obydwu wariantach przeprowadzania działu spadkowego. Z doświadczenia wiemy, że choć spisanie umowy dotyczącej podziału majątku jest rozwiązaniem znacznie szybszym, to uzyskanie pełnej zgody wszystkich spadkobierców jest niezwykle trudne. Dlatego zapewniamy odpowiednie przygotowanie prawne naszym klientom.

Potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej?

Zgłoś się do naszej kancelarii!

Obsługujemy klientów z:

Jarosławia, Łańcuta, Przeworska, Radawy, Rzeszowa, Sieniawy.